NAFTAS PRODUKTU PĀRDOŠANAS LĪGUMS PIEGĀDĒM AR AUTOTRANSPORTU

PĀRDEVĒJS


SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas Nr.40003132723
PVN reģistrācijas Nr.LV40003132723
AS SEB Banka, konts LV09UNLA0050019073508
AS Swedbank, konts LV86HABA0140803620001
AS Luminor Bank Latvijas f-le, konts LV58RIKO0002930274195
Tālrunis: 66013379; 66013359
Fakss: 66013375
e-pasts: direct.sales@neste.com
WEB: www.neste.lv

LĪGUMA NUMURS


                         

KLIENTA NUMURS


                         

PIRCĒJS


Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Uzņēmuma PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss
Uzņēmuma faktiskā adrese, pasta indekss
Degvielas piegādes adrese (s)
Paraksttiesīgā persona un pamatojums (statūti, pilnvara vai citi)*
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa numurs
Kontaktpersonas e-pasta adrese

Patiesais labuma guvējs ir vai ir bijis vai nu politiski nozīmīga persona*, vai arī politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai sabiedrotais

* Politiski nozīmīga persona ir persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu valsts amatu. Sīkāku informāciju skatiet vietnē neste.lv/privatumapolitika

Izvēlētais apmaksas nosacījums
Priekšapmaksa
Pēcapmaksa / Vēlamais kredīta limits EUR
 


Apskatīt līguma noteikumus