MARĶĒTO NAFTAS PRODUKTU PĀRDOŠANAS LĪGUMS FIZISKĀM PERSONĀM (PIEGĀDE AR AUTOTRANSPORTU)

PĀRDEVĒJS


SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas Nr.40003132723
PVN reģistrācijas Nr.LV40003132723
AS SEB Banka, konts LV09UNLA0050019073508
AS Swedbank, konts LV86HABA0140803620001
AS Luminor Bank Latvijas f-le, konts LV58RIKO0002930274195
Tālrunis: 66013379; 66013359
Fakss: 66013375
e-pasts: direct.sales@neste.com
WEB: www.neste.lv

LĪGUMA NUMURS


                         

KLIENTA NUMURS


                         

PIRCĒJS


Vārds, Uzvārds
Personas kods
Deklarēta adrese
Degvielas piegādes adrese
Tālruņa numurs
E-pasta adrese

* Politiski nozīmīga persona ir persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu valsts amatu. Sīkāku informāciju skatiet vietnē neste.lv/privatumapolitika

Izvēlētais apmaksas nosacījums
Priekšapmaksa
Pēcapmaksa / Vēlamais kredīta limits EUR
 


Apskatīt līguma noteikumus