Starts

SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga LV-1004; tālr. 80009006
PVN reģistrācijas Nr. LV40003132723
Swedbank AS, konts LV28HABA0001408036200
AS SEB banka, konts LV14UNLA0002005469151
AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001
AS Luminor Bank, konts LV26RIKO0002013212424

KLIENTA/LĪGUMA Nr.

Aizpilda Klients

Uzņēmuma nosaukums:
Uzņēmuma vienotais reģistr. Nr.: PVN maks. reģistr. Nr.:
Uzņēmuma juridiskā adrese, indekss:
LV -
Uzņēmuma pasta adrese, indekss:
LV -
Uzņēmuma paraksttiesīgā persona: Uzņēmuma tālrunis:
Kontaktpersona: Uzņēmuma darbības sfēra:
Uzņēmuma pārstāvja e-pasta adrese:
kontaktpersonas reģistrācija Neste Ekstranets, ar šo apliecinot, ka uzņēmums piekrīt Ekstraneta lietošanas noteikumiem, kas atrodami www.neste.lv. Ja tiek izvēlēta Virtuālā karte kā maksājuma instruments, reģistrācija Esktranetā obligāta.
Ar šo apliecinu, ka komercreģistrā norādītā informācija par uzņēmuma dalībniekiem, amatpersonām un patiesā labuma guvējiem ir pareiza un aktuāla. Ārvalstu uzņēmumam jāpievieno informācija par uzņēmuma dalībniekiem, amatpersonām un patiesā labuma guvējiem.
Patiesais labuma guvējs ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona* vai arī politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai sabiedrotais.
* Politiski nozīmīga persona ir persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu. Sīkāku informāciju skatiet Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā.
Ja vēlaties atskaiti/rēķinu saņemt tikai elektroniski, norādiet e-pasta adresi:
Atzīmējiet, ja vēlaties saņemt elektroniski PVN atgūšanas rēķinu (par pirkumiem ārpus Latvijas) uz augstāk norādīto e-pasta adresi.
Piedāvājam saņemt šādus papildu pakalpojumus uz e-pastu (atzīmējiet nepieciešamo/-os)
bilances atskaite 1 x nedēļā bilances atskaite katru darba dienu
Izvēlieties kartes veidu:
Debetkarte Kredītkarte: kopējais kredīta apjoms 1½ mēnesim EUR
Izvēlieties kartes tipu:
Virtuālā karte
(Mobilais maksājums)
Plastikāta karte Virtuālā karte un Plastikāta karte
(Mobilais maksājums)
 

QF 26.02.2002.; atjaunots 08.02.2022.

Instrukcija

Ja vēlaties kartes saņemt pa pastu, parakstot līgumu elektroniski.
Pēc pieteikuma saņemšanas mēs papildināsim līgumu ar klienta līguma numuru, apstiprināto kredītlimita summu un 10 darba dienu laikā nosūtīsim uz līgumā norādīto e-pastu elektroniskai parakstišanai. Parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz e-pasta adresi neste.bizness@neste.com


Apskatīt līguma noteikumus